Udtalelse

Udtalelse om tilsyn på plejehjem

Udtalelse vedtaget af et enigt repræsentantskab på DANSKE ÆLDRERÅDs møde d. 24. april 2017, Hotel Nyborg Strand:

Tilsyn må ikke svigte skrøbelige ældre

Det årlige embedslægetilsyn, på plejehjem, er erstattet af et risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Ansvaret, der skal sikre sundhed og udvikling af kvalitet på plejehjem og i hjemmepleje, hviler fremover tungt på kommunerne. DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskab opfordrer til, at kommunalbestyrelserne tager udfordringen op og skærper det eksisterende tilsyn for ældre, der modtager pleje og omsorg.

DANSKE ÆLDRERÅD værdsætter fagligheden og engagementet hos personalet, men er bekymret for, at plejekrævende ældre efter afskaffelsen af det faste statslige sundhedstilsyn ikke er sikret en forsvarlig, tryg og sundhedsfaglig korrekt pleje.

Et samlet repræsentantskab har på mødet givet hinanden håndslag på, at de vil arbejde for, at kommuners tilsyn fremover omfatter opgaver, som for eksempel:

  •  At følge op på erfaringer i forhold til faste læger på plejehjem.
  •  At iværksætte tiltag for at undgå underernæring blandt ældre på plejehjem og i hjemmepleje.
  •  At føre tæt kontrol med medicin til ældre på plejehjem og i hjemmepleje.
  •  At beboere sikres selvbestemmelse over hverdagslivet på plejehjem og i hjemmepleje.
  •  At udvikling i brug af magtanvendelse fortsat overvåges.
  •  At kvalitet i plejen af ældre på plejehjem og i hjemmepleje udvikles og sikres.
  •  At der er en faglig, ansvarlig personaledækning hele døgnet.

DANSKE ÆLDRERÅD anerkender, at midler og opgaver ikke følges ad i den kommunale virkelighed. Det er kommunalbestyrelsens opgave at prioritere og dermed politikkernes ansvar, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Derfor opfordrer DANSKE ÆLDRERÅD til, at politikkerne arbejder med indhold i tilsynene. Ældre- og seniorråd er parate til - i samarbejde med forvaltning og politikere i de enkelte kommuner - at udvikle tilsynene, så skrøbelige ældre fortsat har et trygt og værdigt liv.

Yderligere oplysninger:

Presseansvarlig: Sekretariatsleder Marianne Lundsgaard tlf. 2049 9319

Den øverste myndighed i DANSKE ÆLDRERÅD er repræsentantskabet, som består af medlemmer af kommunale ældre-/seniorråd i Danmark.

DANSKE ÆLDRERÅD er landsorganisation for de lovfæstede ældre-/seniorråd i kommunerne. Formålet er at varetage ældre-/seniorrådenes interesser og at styrke og videreudvikle disse i deres lokale virke.

I løbet af 2017 stemmer borgere over 60 år i 84 kommuner om, hvem der skal sidde i det nye ældre-/seniorråd i kommunen.