Høringssvar

Høringssvar

Ældrerådet skal f.eks. høres om:

  • De årlige budgetter
  • Planer for byggeri af boliger til ældre
  • Om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre
  • Kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet m.v.
  • Kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet