Vi mener

Vi mener

Ældrerådet skal rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål, og byrådet er forpligtet til at høre Ældrerådet i alle forhold, der vedrører ældre.

De ældre kan via Ældrerådet få indflydelse på kommunens ældrepolitik i bred forstand om spørgsmål og forhold af overordnet karakter såvel som på andre forhold, der har betydning for ældres hverdag.

Ældrerådet kan tage spørgsmål vedrørende

 • Trafikforhold
 • Boligforhold
 • Sundhed
 • Miljø
 • Kultur
 • Madordning
 • Specielle serviceforanstaltninger
 • Personlige tilskud

op til debat og fremsætte forslag til udførelse.

Ældrerådet skal f.eks. høres om:

 • De årlige budgetter
 • Planer for byggeri af boliger til ældre
 • Om forslag til at iværksætte aktiviteter for ældre
 • Kommunalbestyrelsens målsætninger og serviceinformation på ældreområdet m.v.
 • Kommunens kvalitetsstandarder på ældreområdet

Ældrerådet må ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.