Om ældrerådet

Ældrerådets formål

Ældrerådets formål er at:

  • rådgive Esbjerg Kommune og byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre
  • medvirke til at udbygge kontakten og fremme samarbejdet mellem kommunens ældre borgere og byrådet og drøfte og viderebringe spørgsmål og synspunkter, der bredt vedrører ældre i kommunen
  • fremme et samarbejde mellem kommunen og kommunens forskellige organisationer, foreninger, lokale brugerråd og klubber, der aktivt går ind for at forbedre vilkårene for kommunens ældre.

Ældrerådet kan tage spørgsmål om sociale, kulturelle, byplanmæssige og trafikale forhold op til debat og fremsætte forslag til ændringer og forbedringer.

Ældrerådet arbejder uafhængigt af Esbjerg Kommune og bestemmer selv, hvilke sager de vil beskæftige sig med.

Medlemmer

Ældrerådet har 13 medlemmer.

Valg til Ældrerådet

Der er valg til Ældrerådet hvert fjerde år. Seneste valg var fredsvalg, der foregik i november 2017 for perioden 2018-2021.