Om os

Om os

Ældrerådet skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen.

Ældrerådets formål er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Byrådet og dermed kommunens forvaltninger skal i god tid høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.