Ældrepuljen

Ældrepuljen

I finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. til kommunerne til aktiviteter, der kan gøre en forskel for de svageste ældre og yngre demente. Pengene blev fordelt blandt kommunerne efter ansøgning i hhv. 2014 og 2015.

Esbjerg Kommune har fået penge til 5 indsatsområder og herunder kan du se, hvad der er forbrugt både af timer og penge i forhold til de 5 indsatsområder, som ældrepuljen har været bevilget til.

Demenspakker:
Her er brugt 76 % af det bevilgede, svarende til 3967 timer af de bevilgede 5208 timer eller ca. 1.150.000 kroner.

Palliativ indsats:
Her er der brugt 110 % af det bevilgede, svarende til et forbrug på 7.766 timer eller 2.236.608 kroner. Der var bevilget 6.944 timer til dette område eller 2.000.000 kroner.

Faldforebyggelse:
Her er der brugt 59 % af det bevilgede, svarende til 2054 timer af de bevilgede 3472 timer eller ca. 592.000 kroner af de bevilgede 1.000.000 kroner.

Dybdegående udredning:
Her er der brugt 43 % af det bevilgede, svarende til 2991 timer af de bevilgede 6944 timer eller ca. 860.000 kroner af de bevilgede 2.000.000 kroner.

Gør borgeren til mester:
Her er der brugt 113 % af det bevilgede, svarende til et forbrug på 6171 timer eller 1.777.171 kroner. Der var bevilget 5208 timer til dette område eller 1.500.000 kroner.

Du kan se fordelingen og forbruget i skemaform her.